ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการป่าชุมชน

   ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน เป็นผู้ได้รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ของสำนักจัดการป่าชุมชน   

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

   

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น