ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (เพิ่มเติม) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน   

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

     ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสำนักจัดการป่าชุมชน

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสำนักจัดการป่าชุมชน   

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น