ข่าวประชาสัมพันธ์
และเอกสารต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการป่าชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสาร คลังความรู้สำนักจัดการป่าชุมชน

อนุบัญญัติ
ภายใต้ พรบ.
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

อนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ป่าชุมชน 2562 ที่ประกาศใช้แล้ว

ห้องภาพป่าชุมชน

ห้องภาพ และสื่อวีดิทัศน์ป่าชุมชน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร การจัดซื้อจั้งจ้าง
สำนักจัดการป่าชุมชน

ฐานข้อมูลป่าชุมชน

ข้อมูลป่าชุมชน ภายใต้ พรบ. ป่าชุมชน 2562

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ

Read more

ปม. จับมือ มิตซูบิชิ ปลูกป่าลดโลกร้อน @ป่าชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ จ.ปราจีนบุรี

อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) มอบหมายนางนันทนา บุณยานัน

Read more

CSR ภาคีร่วมใจ “ปลูกป้อง” ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งป

Read more

โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.กรุงเทพฯ

สำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมงานโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า

Read more

โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 ( ส

Read more

ปม.&RATCH เตรียมความพร้อมคัดเลือกป่าชุมชน โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 2567”

กรมป่าไม้ โดยรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ผู้อ

Read more

ปตท.สผ. หารือความร่วมมือสนับสนุนป่าชุมชน เพิ่มศักยภาพดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

สำนักจัดการป่าชุมชนจัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุรั

Read more

ปธส.11 กลุ่มแก่งกระจาน ร่วมพูดคุยคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชน

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พูดคุย

Read more

สจช.ประชุมคัดเลือก “แสงดาว” และปรับปรุงโครงสร้างภายในฯ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) เป็นปร

Read more

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พร้อมด

Read more
1 2 3 15