ข่าวประชาสัมพันธ์
และเอกสารต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการป่าชุมชน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสาร คลังความรู้สำนักจัดการป่าชุมชน

อนุบัญญัติ
ภายใต้ พรบ.
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

อนุบัญญัติภายใต้ พรบ. ป่าชุมชน 2562 ที่ประกาศใช้แล้ว

ห้องภาพป่าชุมชน

ห้องภาพ และสื่อวีดิทัศน์ป่าชุมชน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร การจัดซื้อจั้งจ้าง
สำนักจัดการป่าชุมชน

ฐานข้อมูลป่าชุมชน

ข้อมูลป่าชุมชน ภายใต้ พรบ. ป่าชุมชน 2562

สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อแ

Read more

สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักจัดการป่าชุมชน ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่เข้ารั

Read more

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือสำนักจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับการดำ

Read more

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่ป่าชุมชน

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเคร

Read more

ป่าชุมชนพร้อมจับมือ ปตท. เสริมหนุนชุมชนลดคาร์บอน & โลกร้อน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด

Read more

มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยฯ ขอรับทราบแนวทางเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

สืบเนื่องจากพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งเคย

Read more

บริษัท HYBRID ENERGY หารือขั้นตอนการสนับสนุนป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุร

Read more
1 2 3 13