ร้องเรียนความโปร่งใสของผู้นำชุมชน บ้าน โสกขี้หนู ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นคราชสีมา

หน้าแรก ฟอรั่ม คุยกับ ผอ. สำนักจัดการป่าชุมชน ร้องเรียนความโปร่งใสของผู้นำชุมชน บ้าน โสกขี้หนู ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นคราชสีมา

กำลังดู 4 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #403336 Reply
  marisa areeruk
  ผู้เยี่ยมชม

  กราบเรียนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการป่าชุมชน ข้าพเจ้า นางสาว มาริสา มีความประสงค์จะ ขอให้ท่าน พิจารณาป่าชุมชน โสกขี้หนู ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านลำทะเมนชัย ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้นำชุมชนได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชน ด้วยความไม่โปร่งใส เนื่องจากชาวบ้าน มิได้รู้เรื่อง ราวใดๆ ในการจัดการป่าชุมชน เป็นที่น่าแปลกที่ป่าชุมชนจะเกิดขึ้นโดยปราศจากความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถูกยึดที่ทำกิน ที่บรรพบุรุษถากถางมาก่อน เพราะป่าเดิมจริงนั้น 200 ไม่เกิน 300 ไร่ จู่จู่มา มีพื้นที่ป่าชุมชน 1,900 กว่าไร่นั้น ชาวบ้านต่างโดนข้อหาแผ้วถางป่า ทั้งๆที่ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่มีป้ายปักหรือไม่มีสัญญาณจากภาครัฐหน่วยงานใดได้บอกกล่าวเลย วันแรกที่รู้ก็คือ วันที่ทหารบุกยึดเข้าพื้นที่ และบอกให้ประชาชนออกจากพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากจะต้องการให้ตรวจสอบแล้วทางเราประชาชนได้สืบหาว่าป่าชุมชนเกิดมา พ. ศ. ใด จนได้มาทราบว่าป่าชุมชนโศกขี้หนูจดทะเบียนเมื่อปี 2543 โดยที่ประชาชนหาได้รู้อะไรเลยเพราะ ถ้าเอาแผนที่ จากดาวเทียมปี 42 และปี 43 มาเทียบกัน ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะชาวบ้านนั้นได้ทำกินอยู่ในบริเวณที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงอยากจะให้ท่าน ผ.อ พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ดิฉันนางสาวมาริสาได้เดินทางไปที่ปฏิรูป และทราบว่าเป็นที่ของเขตปฏิรูปซึ่งขัดกับที่ป่าชุมชน ได้มีระเบียบและชาวบ้านประชาชนไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงอยาก ให้ทางหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบการทำงานของผู้นำชุมชน และออกพื้นที่มาช่วยชี้แจงให้ช่าวบ้านได้รู้เกียวกับข้อเท็จจริงเกียวกับป่าแห่งนี้
  ขอความกรุณาและขอความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยคะ
  มาริสา.

  #403408 Reply
  coorspec
  Keymaster

  กำลังดำเนินการเสนอ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน พิจารณาเรื่องครับ จะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง

  #403456 Reply
  Admin สจช.
  ผู้เยี่ยมชม

  ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานส่งเรื่องให้ส่วนที่รับผิดชอบมาตอบประเด็นคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ

  admin สจช.

  #403458 Reply
  coorspec
  Keymaster

  เรียน คุณมาริสา

  ตามที่ท่านได้แจ้งข้อมูลมา สำนักจัดการป่าชุมชนต้องขอขอบคุณ และขอเรียนว่า จะดำเนินการดังนี้
  1. จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และรายงานในรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งดังกล่าว
  2. วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชน ว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย และแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้อย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงพื้นที่ทำกินของราษฎรที่กล่าวอ้าง มีสิทธิหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยจะต้องไปพบท่านเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  3. จะมอบหมายเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่ ไปร่วมหารือกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและข้อยุติร่วมกัน

  ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของสำนักจัดการป่าชุมชน พบว่าโครงการป่าชุมชนบ้านโคกโสกขี้หนู ดำเนินการโดยชุมชนบ้านทะเมนชัย หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 เนื้อที่ 2,240-2-83 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อดูแลรักษาป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน เมื่อปี 2544 ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เนื้อที่ 2,240-2-83 ไร่ (เนื้อที่เท่าเดิม)

  จึงเรียนมาเพื่อทราบไว้เบื้องต้นก่อน

  ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
  สำนักจัดการป่าชุมชน

กำลังดู 4 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 4 (ของทั้งหมด 4)
ตอบกลับไปยัง: ร้องเรียนความโปร่งใสของผู้นำชุมชน บ้าน โสกขี้หนู ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นคราชสีมา
ข้อมูลของคุณ: