ปัญหาการขอจัดตั้งป่าชุมชน

หน้าแรก ฟอรั่ม คุยกับ ผอ. สำนักจัดการป่าชุมชน ปัญหาการขอจัดตั้งป่าชุมชน

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #402374 Reply
  อดิศักดิ์
  ผู้เยี่ยมชม

  กราบเรียนหัวหน้าป่าชุมชน
  ป่าชุมชนควนพลองได้ยื่นขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติควนพลองเนื้อที่1,300 ไร่ ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศีธรรมราช กับส่วนจัดการป่าชุมชนสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปชช.2 การลงตรวจสอบพื้นที่ ซึง พบกับปัญหาคือพื้นที่ป่าสงวนกรมอุทยานเคยใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่าเมื่อปีพ.ศ.2516 ซึ่งทางกรมป่าไม้ไม่มีอำนาจให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อได้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีพื้นที่ป่าหลงเหลืออยู่เลย และพื้นที่ดังกล่าวทางอำเภอยังเสนอใช้เป็นพื้นที่ทำแก้มลิงร่วมกับทางกรมอุทยานอีกด้วย ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่หากได้ดำเนินการป่าชุมชนต่อจะมีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเกือบ200ไร่ จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือ

  #402596 Reply
  coorspec
  Keymaster

  กำลังดำเนินการตอบครับ

  #402605 Reply
  coorspec
  Keymaster

  เรียน คุณอดิศักดิ์
  สำนักจัดการป่าชุมชนตรวจสอบเบื้องต้นแล้วขอเรียนว่า ป่าชุมชนควนพองที่ผู้ร้องอ้างถึง อยู่ในพื้นที่
  ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (ปลูกป่า) ซึ่งตามแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชนของกรมป่าไม้ หน้า 5 ข้อ 2.3 พื้นที่ดำเนินโครงการป่าชุมชน
  2.3.1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  2.3.2 พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
  2.3.3 ที่ดินอันมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์ หรือ พื้นที่หน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลรักษาพื้นที่หรือมีอำนาจครอบครอง
  มีข้อควรคำนึงของการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการป่าชุมชนควรมีลักษณะ ดังนี้
  1) พื้นที่ ที่มีอาณาเขตอยู่ติดหรือใกล้หมู่บ้าน และราษฎรในหมู่บ้านมีความพร้อมและสนใจที่จะร่วมจัดทำโครงการป่าชุมชน
  2) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
  3) ไม่เป็นพื้นที่ซึ่งส่วนราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรือพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการ หรือประกาศเป็นพื้นที่วิจัยทางวิชาการหรือประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ
  4) กรณีเป็นพื้นที่อันมีลักษณะเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับการยินยอมหรือแจ้งไม่ขัดข้อง จากหน่วยงานที่กำกับดูแลรักษาพื้นที่ หรือผู้มีอำนาจครอบครอง
  ซึ่งขณะนี้ สำนักจัดการป่าชุมชนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อพิจารณา ต่อไป

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: ปัญหาการขอจัดตั้งป่าชุมชน
ข้อมูลของคุณ: