จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พร้อมด

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 1/2567

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางนันทนา บุณยานันต์ ได้มอบหม

Read more

โครงการฝึกอบรม การสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2567

สำนักจัดการป่าชุมชนจัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างภูมิคุ้ม

Read more

แนะแนวทางการจัดการ ทรัพย์สินส่วนกลางป่าชุมชน @ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พร้อมด

Read more

เชื่อมโยงตลาดสมุนไพรจากชุมชน จากต้นน้ำ สู่กลางน้ำ – ปลายน้ำ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พร้อมด

Read more

5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง

อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยา

Read more