ติดต่อเรา


สถานที่ติดต่อ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
164 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5208 1758 โทรสาร 0 5208 1758