แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กันยายน 2562


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 123 ปี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใ […]