แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2562


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ 123 ปี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใ […]