joon


ภารกิจให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไปในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการปฎิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ ในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไป ในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Advisory Mission) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบและร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและช […]


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ตรวจเยี่ยมแก้ปัญหาลิงรบกวนและเฝ้าระวังป้องกันฝูงลิงแสมบุกทำร้ายและกัดเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหว […]


ตรวจติดตามเตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว “พะเนินทุ่ง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มอบนโยบายและตรวจติดตามความพร้อมการเปิดท่องเที่ยวเขาพะเนินท […]


วันปิยมหาราช 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามท้องที่จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 อสทล. ทสม. ประชาชน และนักเรียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชา […]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้า

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สำนักฯ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักฯ และ ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล แจกกล้าไม้มงคล 10 ชนิด 10 ล้านกล้า ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พระมหาโกมล อาจารสุโภ เจ้าอาวาสวัดชะอ […]


ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผู้แทนฯ เป็นเจัาภาพสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้รับมอบให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และผู้แทนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอรรถพล สุกใส เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ณ วัดท่าเรือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 21 คุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยได้ทำการปลูกซ่อม ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ให้กับต้นไม้ที่ได้ปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]