แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 31 ตุลาคม 2022


ตรวจติดตามเตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว “พะเนินทุ่ง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มอบนโยบายและตรวจติดตามความพร้อมการเปิดท่องเที่ยวเขาพะเนินท […]