วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี


วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี โดยมี ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานภาพร่วมของสำนักฯ ผอ.ส่วนแต่ละส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และผอ.สำนักฯสรุปภาพร่วมของปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สจป.10 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดที่ดินให้ชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน ณ บ้านโค้งตาบาง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปเยียมชมโครงการชั่งหัวมันฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่กรมป่าไม้รับผิดชอบดำเนินการในโครงการชั่งหัวมันฯ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย) ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และตรวจพื้นที่ดำเนินการตาม ม.25 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ท้องที่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7(คอกอ้ายเผือก)

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2(วังยาว) ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 7.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.3(อ่างทอง) ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *