แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 กันยายน 2020


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!! รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรับรองการฟื้นที่ป่าไม้ ตำแหน่งผู้ช่ว […]


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!!รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยงาน GIS

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรับรองการฟื้นที่ป่าไม้ ตำแหน่งผู้ช่ว […]