แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 กันยายน 2020


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชดำริ จำนวน 6 อัตรา

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 14 – 18 กันยายน 2563 […]