แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2020


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!! เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยงาน GIS

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำ […]


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!! รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรับรองการฟื้นที่ป่าไม้ ตำแหน่งผู้ช่ว […]


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)!!!รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยงาน GIS

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างตามโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรการแก้ไขปัญหา คทช. เพื่อรับรองการฟื้นที่ป่าไม้ ตำแหน่งผู้ช่ว […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานงานพระราชดำริ จำนวน 6 อัตรา

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 กำหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 14 – 18 กันยายน 2563 […]