แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 มิถุนายน 2019


ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ท้องที่จังหวัดเลย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 13.00 น.)นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินตามนโยบาย/ข้อสั […]


ร่วมประชุมติดตาม การปฎิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ ของ กอ.รมน.ภาค 2 ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ได้เข้าร่วมประชุม ติดตาม การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ ของ กอ.รมน.ภาค 2 […]