แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2019


“กรมป่าไม้ มอบเมล็ดไม้มีค่า ที่หน้าอำเภอ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้พี่น้องประชาชน ประจำปี […]


ปรับปรุง Template One page

ด้วยกรมป่าไม้ได้จัดทำรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) ทางสื่อออนไลน์แบบ One page เพื่อให้การรายงานเป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน สำนักจัดการท […]


การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีแปลงฟื้นฟูสภาพป่า บ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย……

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธร […]


การประชุมประจำเดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี)ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 12 .00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการ […]


ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และผู้อำ […]


โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น ศูนย์เ […]


ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 8/2562

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภา […]


พิธีมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ได้จัดพิธีรับมอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติ และมอบธงสัญลักษณ์กระทรวงท […]


การฝึกอบรม “ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันรักษาป่า”

ตามนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีป […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยกา […]