แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 เมษายน 2020


มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำมันพืช จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพากรป่าไม้ที่ […]