พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร*มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช*บรมนาถบพิตรวันชาติ*และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น