สวพ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้มงคลสำหรับเป็นของขวัญส่งมอบความสุขในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ