ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ      1 นายตรี    กกกำแหง พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2490      2 นายอำนวย    คอวนิช พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2495 หัวหน้าแผนกวนวิจัย กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ      3 นายพงษ์สวัสดิ์    เปลี่ยนพิจิตร พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499      4 นายณรงค์    กฤษตานุกูล […]


ประวัติส่วนวนวัฒนวิจัย

                         งานวิจัยด้านป่าไม้เป็นที่มาของกลุ่มงานวนวัฒนวิจัยโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่มีการโอนกิจการกองการไม้มาตั้งเป็นกองบำรุง โดยสมัยนั้นพระยาพนานุจรเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2481 ได้กำหนดให้กองบำรุงมีชื่อใหม่ว่า “กองบำรุงรักษาป่า” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองบำรุงป่า” ในปีถัดมา โดยสม […]


ติดต่อส่วนวนวัฒนวิจัย

อาคาร กริตสามะพุทธิ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02561-4292-3 ต่อ 5449 โทรสาร 02561-4292-3 ต่อ 5449