วันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้