รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สวพ.

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและชมนิทรรศการผลงานวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีนายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราช และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ อาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้