กิจกรรมจิตอาสา-5ส สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม 5 ส โดยมี นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติการรุกขกรรม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งทำความสะอาดกวาดและเก็บขยะบริเวณโดยรอบอาคารสุรัสวดี ขุดลอกและเก็บกำจัดผักตบชวาบริเวณบ่อน้ำข้างสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ รวมถึงบริเวณ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กรมป่าไม้ (ไพโรจน์ สุวรรณกร)