แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2022


โครงการพัฒนาเครือข่าย จ.ร้อยเอ็ด

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่ร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัต […]


World Ranger Day ประจำปี 2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day ประจำปี 2565 เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้วม การระลึกถึงคุณงาม ความดี ตระ […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดขึ้นตามแนวคิดของผู้อำนวยการสำนักป […]