แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2022


“ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีเอาผิดกรณีบุกรุกป่า 15 คดี”

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ร่วมเข้ารับหนังสือร้องเรียนจากนางอารมย์ คำจริง โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือร้องเรียนจากนางอารมณ์ คำจริง และคณะ ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ ในประเด็นขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดี […]


ศปก.พป. เรียกประชุม 5 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประชุมติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565”

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมผ่าน vdo conference ในการติดตามการผลการดำเนินงานในปี 2564-2565” ห้องประชุมแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทั […]


“ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า ครั้งที่ 1/2565”

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30-16.30 น. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น4 อาคารเทียมคมกฤส ในหัวข้อการเตรียมความพร้อม แ […]


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณ2565 ณ พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท ตำบลวังด้ง อำเภอเ […]