ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ์ไพร)