คำสั่งกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า พ.ศ. 2566


คำสั่งกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส


Download Shape File

ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า

ขอบเขตหน่วยป้องกันรักษาป่า

พื้นที่รับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า