ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: ลำพูน

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านทุ่งข้าวหาง1ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
2บ้านไม้ตะเคียน2ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
3บ้านป่าตึงงาม3ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
4บ้านห้วยงูสิงห์4ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
5บ้านห้วยห้าง7ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
6บ้านห้วยไร่ 8ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
12บ้านหนองป่าตึง2ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
13บ้านทุ่งหัวช้าง3ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
14บ้านโป่งแดง5ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
15บ้านแม่ปันเด็ง6ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
16บ้านสัญชัย7ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
17บ้านจริญญา8ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
18บ้านดง9ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
19บ้านแม่บอนใต้10ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
20บ้านสันดอนมูล11ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
21บ้านดอยวงค์12ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
22บ้านแม่บอนเหนือ1บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
23บ้านห้วยโป่ง2บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
24บ้านห้วยปิง3บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
25บ้านหนองบัว4บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
26บ้านใหม่6บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
27บ้านปวง7บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
28บ้านดอนมูล8บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
29บ้านสันดอนรอม9บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
30ห้วยหนองสละ10บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
31บ้านห้วยกาน1บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
32บ้านป่าดำ13บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
33บ้านดงห้วยเย็น14บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
34บ้านทุ่งม่าน4ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
35บ้านห้วยแทง5ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
36บ้านแม่ลอบ8ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
37บ้านสันคะยอม1ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
38บ้านน้ำพุ7ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
39บ้านหนองไซ14ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
40บ้านทรายทอง16ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
41บ้านสะแล่ง2มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
42บ้านหนองหอย10มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
43บ้านเหล่า12มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
44บ้านป่าตึง14มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
45บ้านใหม่ฝายหิน18มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
46บ้านศรีบัวบาน1ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
47บ้านจำขี้มด2ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
48บ้านจำบอน3ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
49บ้านหนองหล่ม8ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
50บ้านป่าป๋วย10ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
51บ้านดอนแก้ว11ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
52บ้านหมูเปิ้ง9เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
53บ้านเหมืองจี้12เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
54บ้านดอยยาว16ทากาศแม่ทาลำพูน
55บ้านทาขุมเงิน1ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
56บ้านสบเมย2ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
57บ้านแม่เมย6ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
58บ้านแม่เหล็ก8ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
59บ้านห้วยเดื่อ9ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
60บ้านปง12ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
61บ้านทาทุ่งหลวง1ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
62บ้านเหมืองลึก2ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
63บ้านหนองยางฟ้า5ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
64บ้านทุ่งทองกวาว6ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
65บ้านทาชมภู4ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
66บ้านทาปลาดุก5ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
67บ้านทาป่าเปา6ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
68บ้านขุนตาน8ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
69บ้านศรีทรายมูล9ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
70บ้านหน้าสถานี11ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
71บ้านปงแม่ลอบ1ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
72บ้านต้นผึ้ง2ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
73บ้านห้วยฮ่อมนอก4ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
74บ้านหลวงใหม่6ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
75บ้านศาลาแม่ทา3ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
76บ้านร้องเรือ6ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
77บ้านดอยสารภี7ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
78บ้านกอลุง10ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
79บ้านทาดง13ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
80บ้านสบแม่สะป้วด14ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
81บ้านผาสุข15ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
82บ้านป่าคำ1ดงดำลี้ลำพูน
83บ้านดงคำ2ดงดำลี้ลำพูน
84บ้านบวก3ดงดำลี้ลำพูน
85บ้านห้วยหญ้าไซ4ดงดำลี้ลำพูน
86บ้านปางส้าน5ดงดำลี้ลำพูน
87บ้านแม่ลอง6ดงดำลี้ลำพูน
88บ้านนาเลี่ยง1นาทราย ลี้ลำพูน
89บ้านแม่หว่างพัฒนา2นาทรายลี้ลำพูน
90บ้านผาลาด3นาทรายลี้ลำพูน
91บ้านนาทราย4นาทรายลี้ลำพูน
92บ้านแม่หว่างบน5นาทรายลี้ลำพูน
93บ้านฮั่ว6นาทรายลี้ลำพูน
94บ้านพระบาทห้วยต้ม8นาทรายลี้ลำพูน
95บ้านหนองปู9นาทรายลี้ลำพูน
96บ้านแม่หว่างห้วยริน10นาทรายลี้ลำพูน
97บ้านหนองบอน11นาทรายลี้ลำพูน
98บ้านเด่นยางมูล12นาทรายลี้ลำพูน
99บ้านหนองนา13นาทรายลี้ลำพูน
100บ้านเด่นทรายมูล14นาทรายลี้ลำพูน
101บ้านผาลาดเหนือ15นาทรายลี้ลำพูน
102บ้านนามน16นาทรายลี้ลำพูน
103บ้านแม่หละ17นาทรายลี้ลำพูน
104บ้านหนองเกี๋ยง18นาทรายลี้ลำพูน
105บ้านนาทรายสามหลัง20นาทรายลี้ลำพูน
106บ้านศรีเวียงชัย21นาทรายลี้ลำพูน
107บ้านชัยวงษา22นาทรายลี้ลำพูน
108บ้านพระบาทพัฒนา23นาทรายลี้ลำพูน
109บ้านแม่ป่าไผ่1ป่าไผ่ลี้ลำพูน
110บ้านห้วยแหน2ป่าไผ่ลี้ลำพูน
111บ้านป่าจี้3ป่าไผ่ลี้ลำพูน
112บ้านหล่ายท่า4ป่าไผ่ลี้ลำพูน
113บ้านชีวิตใหม่5ป่าไผ่ลี้ลำพูน
114บ้านดงสักงาม6ป่าไผ่ลี้ลำพูน
115บ้านห้วยน้ำเย็น7ป่าไผ่ลี้ลำพูน
116บ้านจัดสรรคอกช้าง8ป่าไผ่ลี้ลำพูน
117บ้านห้วยแหนพัฒนา9ป่าไผ่ลี้ลำพูน
118บ้านน้ำดิบชมภู10ป่าไผ่ลี้ลำพูน
119บ้านผาหนาม12ป่าไผ่ลี้ลำพูน
120บ้านวงศ์ษาพัฒนา1แม่ตืนลี้ลำพูน
121บ้านไร่2แม่ตืนลี้ลำพูน
122บ้านแม่ตืน3แม่ตืนลี้ลำพูน
123บ้านวังมน4แม่ตืนลี้ลำพูน
124บ้านสันป่าสัก5แม่ตืนลี้ลำพูน
125บ้านแม่เทย6แม่ตืนลี้ลำพูน
126บ้านห้วยศาลา7แม่ตืนลี้ลำพูน
127บ้านแม่แนต8แม่ตืนลี้ลำพูน
128บ้านสันวิไล9แม่ตืนลี้ลำพูน
129บ้านบ้นหนองบัวคำ10แม่ตืนลี้ลำพูน
130บ้านห้วยโป่งสามัคคี11แม่ตืนลี้ลำพูน
131บ้านห้วยเรือแม่เอิบ12แม่ตืนลี้ลำพูน
132บ้านแม่เทยสามัคคี13แม่ตืนลี้ลำพูน
133บ้านแม่เทยพัฒนา14แม่ตืนลี้ลำพูน
134บ้านสว่างวงค์พัฒนา15แม่ตืนลี้ลำพูน
135บ้านเด่นสวรรค์16แม่ตืนลี้ลำพูน
136บ้านสันวิไลพัฒนา17แม่ตืนลี้ลำพูน
137บ้านผาต้าย1แม่ลานลี้ลำพูน
138บ้านหนองมะล้อ2แม่ลานลี้ลำพูน
139บ้านแม่ลาน3แม่ลานลี้ลำพูน
140บ้านแม่กองวะ4แม่ลานลี้ลำพูน
141บ้านเด่นเหม้า5แม่ลานลี้ลำพูน
142บ้านผาต้ายเหนือ6แม่ลานลี้ลำพูน
143บ้านห้วยทรายขาว7แม่ลานลี้ลำพูน
144บ้านแวนนาริน1ลี้ลี้ลำพูน
145บ้านนากลาง2ลี้ลี้ลำพูน
146บ้านปู3ลี้ลี้ลำพูน
147บ้านวังดิน4ลี้ลี้ลำพูน
148บ้านฮ่อมต้อ5ลี้ลี้ลำพูน
149บ้านป่าหก7ลี้ลี้ลำพูน
150บ้านม่วงสามปี8ลี้ลี้ลำพูน
151บ้านม่วงคำ9ลี้ลี้ลำพูน
152บ้านกลาง10ลี้ลี้ลำพูน
153บ้านโฮ่ง11ลี้ลี้ลำพูน
154บ้านใหม่ศิวิไล12ลี้ลี้ลำพูน
155บ้านแพะหนองห้า13ลี้ลี้ลำพูน
156บ้านวังดินใหม่14ลี้ลี้ลำพูน
157บ้านพระธาตุห้าดวง15ลี้ลี้ลำพูน
158บ้านใหม่น้ำผึ้ง16ลี้ลี้ลำพูน
159บ้านผายอง17ลี้ลี้ลำพูน
160บ้านปาง1ศรีวิชัยลี้ลำพูน
161บ้านแม่อีไฮ2ศรีวิชัยลี้ลำพูน
162บ้านห้วยบง3ศรีวิชัยลี้ลำพูน
163บ้านแม่ป้อกใน4ศรีวิชัยลี้ลำพูน
164บ้านแม่ป้อกเหนือ5ศรีวิชัยลี้ลำพูน
165บ้านแม่ป้อก6ศรีวิชัยลี้ลำพูน
166บ้านแม่จ๋อง7ศรีวิชัยลี้ลำพูน
167บ้านใหม่สุขสันต์8ศรีวิชัยลี้ลำพูน
168บ้านศรีบุญเรือง9ศรีวิชัยลี้ลำพูน
169บ้านศรีวิชัย10ศรีวิชัยลี้ลำพูน
170บ้านใหม่สวรรค์11ศรีวิชัยลี้ลำพูน
171บ้านอุดมพัฒนา12ศรีวิชัยลี้ลำพูน
172บ้านบารมีศรีวิชัย13ศรีวิชัยลี้ลำพูน

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวปัทมาพร ทามะนิตย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด: ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)