ฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ปี 2564

ฐานข้อมูลที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้แห่ง
1. ข้อมูลจากการตรวจสอบรวบรวมระหว่างปี (พ.ศ. 2538 – 2551)
1.1 มีมติครบ2822
1.2 ไม่มีมติ1012
1.3 ไม่พบในฐานข้อมูลจังหวัด828
2. ข้อมูลที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ฯ (พ.ศ.2552-2553)1692
3. ข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2556)1422
4. ข้อมูลนอกเขตป่าไม้1949
5. เป็นวัดถูกต้อง
5.1 ในพื้นที่ป่าไม้820
5.2 นอกพื้นที่ป่าไม้250
รวม10795

ตารางรายชื่อที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

1. กระบี่2. กาญจนบุรี3. กาฬสินธุ์4. กำแพงเพชร5. ขอนแก่น
6. จันทบุรี7. ฉะเชิงเทรา8. ชลบุรี9. ชัยนาท10. ชัยภูมิ
11. ชุมพร12. เชียงราย13. เชียงใหม่14. ตรัง15. ตราด
16. ตาก17. นครนายก18. นครพนม19. นครราชสีมา20. นครศรีธรรมราช
21. นครสวรรค์22. นราธิวาส23. น่าน24. บึงกาฬ25. บุรีรัมย์
26. ประจวบคีรีขันธ์27. ปราจีนบุรี28. พะเยา29. พังงา30. พัทลุง
31. พิจิตร32. พิษณุโลก33. เพชรบุรี34. เพชรบูรณ์35. แพร่
36. ภูเก็ต37. มหาสารคาม38. แม่ฮ่องสอน39. มุกดาหาร40. ยโสธร
41. ยะลา42. ร้อยเอ็ด43. ระนอง44. ระยอง45. ราชบุรี
46. ลพบุรี47. ลำปาง48. ลำพูน49. เลย50. ศรีสะเกษ
51. สกลนคร52. สงขลา53. สตูล54. สระแก้ว55. สระบุรี
56. สุโขทัย57. สุพรรณบุรี58. สุราษฎร์ธานี59. สุรินทร์60. หนองคาย
61. หนองบัวลำภู62. อำนาจเจริญ63. อุดรธานี64. อุตรดิตถ์65. อุทัยธานี
66. อุบลราชธานี