ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561)

รูปภาพผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนดทศร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมป่าไม้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน วันที่ 29 ตุลาคม 2563

กรมป่าไม้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภ […]

รูปภาพท่านอธิบดีกรมป่าไม้และท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่านร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน วันที่ 18 ตุลาคม 2563

สำนักแผนงานและสารสนเทศร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน วันที่ 18 ตุลาคม 2563

สำนักแผนงานและสารสนเทศร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐิ […]

รูปภาพบรรยากาศในการประชุมร่วมพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ “Thailand 4.0” เรียนรู้ระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ร่วมพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ “Thailand 4.0” เรียนรู้ระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ร่วมพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ “Thailan […]