สำนักแผนงานและสารสนเทศ

ส่วนอำนวยการ

เบอร์ติดต่อ 02-5614292-3 ต่อ 5228, 5038 

โทรสาร. 02-5613109

ส่วนแผนงานและงบประมาณ

 เบอร์ติดต่อ 02-5614292-3 ต่อ 5039,5040,5072 

โทรสาร. 02-5614842

ส่วนติดตามและประเมินผล

เบอร์ติดต่อ 02-5614292-3 ต่อ 5672 , 5603

โทรสาร. 02-5615446

E-mail : [email protected]

ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เบอร์ติดต่อ 02-5614292-3 ต่อ 5074 , 063-906-8787 

โทรสาร. 02-5613109

E-mail : [email protected]