ขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เจ้าวันที่ 21- 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส […]

รูปภาพนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน สร้างวินัยจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากา […]