แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 มกราคม 2022


วันที่ 5 มกราคม 2565 หน่วยฯ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน สมัยสามัญ ที่ 1/2565 และได้แจกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรก […]

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นปพ.วัดโบสถ์ หน่วยฯ พล.9 (ปากพาน) ร่วมกับอบต.คันโช้ง ได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายเมล็ดไม้ อาทิเช่น พะยูง เพกา […]

ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายเมล็ดไม้วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นปพ.วังทอง หน่วยฯ พล.6 (พันชาลี) ร่วมกับอบต.พันชาลี ได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายเมล็ดไม้ อาทิเช่น พะยูง เพกา […]

จุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายเมล็ดไม้


วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายกล้าไม้อ […]

จุดบริการอำนวยความสะดวกและบริการแจกจ่ายกล้าไม้