การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตามมาตราการในการแก้ไขปัญหาการปกครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก


การประชุมศูนย์ปฏิบัติการตามมาตราการในการแก้ไขปัญหาการปกครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่ต.วังบาล ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่2/2559 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูณ์

4284 4289 64389 536837 536838 536839 536840 536842 536843 536917