แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2023


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นางสาวสุชีพ นกแก้ว รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งและรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566