ศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม


นายชาติชาย กิมศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สมุทรสงคราม

ที่ตั้ง : 324 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.08 9489 1131