ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์


นายเกรียงไกร ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง : 20 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร.0 3261 1275, 08 1944 1207