นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่3 (ลำปาง) เข้าพบ นายศิริวัฒน์ ปุบผาเจริญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ระดับพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่3 (ลำปาง) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอำนวยการ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ่า และ ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าพบ นายศิริวัฒน์ ปุบผาเจริญ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์