นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมด้วยคณะ ตรวจติดตามและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายนเรศ นนท์คลัง ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.หน่วยงานภาคสนามข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารสนเทศศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์