สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่          

1. จังหวัดขอนแก่น          

2. จังหวัดมหาสารคาม         

3. จังหวัดร้อยเอ็ด          

4. จังหวัดกาฬสินธุ์

5. จังหวัดมุกดาหาร