ตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ ในท้องที่จังหวัดลำปาง


วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื่องแต่มีทะยอยปลูกซ่อม และพบร่องรอยต้นไม้ได้รับความเสียหายจากการที่วัวเข้ามากินยอด เช่น ต้นชิงชัน รั้วลวดหนามถูกลักตัดจากเจ้าของวัว เจ้าหน้าที่ได้พยายามตรวจตราซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.