การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 43 (43rd AMAF) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 21 (21st AMAF Plus Three)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish