ข่าวกิจกรรม


ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ประจำปี 2558

ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -30 เมษายน 2558  ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอูปแก้วรีิสอร์ท จังหวัดน่าน