สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อแ

Read more

สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักจัดการป่าชุมชน ได้รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่เข้ารั

Read more

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือสำนักจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับการดำ

Read more

บริษัท ณ ฤทธิ์ จำกัด หารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิต ในพื้นที่ป่าชุมชน

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานด้านคาร์บอนเคร

Read more

ป่าชุมชนพร้อมจับมือ ปตท. เสริมหนุนชุมชนลดคาร์บอน & โลกร้อน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด

Read more

มูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทยฯ ขอรับทราบแนวทางเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

สืบเนื่องจากพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งเคย

Read more

บริษัท HYBRID ENERGY หารือขั้นตอนการสนับสนุนป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุร

Read more
1 2