โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี2553

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา จ.อุดรธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคเหนือ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง จ.ปราจีนบุรี
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคตะวันออก”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านอาลอ – โดนแบน จ.สุรินทร์
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง จ.กระบี่
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคใต้”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳

🌳🌳ดีเด่นด้าน🌳🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2553🌳