โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2557

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง จ.ตาก
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชรญ์ จ.สุพรรณบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌳ป่าชุมชนภูขวาง จ.มุกดาหาร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านอ่าวอ้ายยอ จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌷🌷🌷🌷🌷🌷ดีเด่นด้าน🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌳ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง จ.นครพนม
ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ภูมิปัญญา”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านบึงต้นชัน จ.ระยอง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ภูมิปัญญา”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านบุโบย จ.สตูล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ภูมิปัญญา”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557🌳