โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2556

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น จ.ลำพูน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จ.เพชรบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556🌳

🌳🌳ดีเด่นเฉพาะด้าน🌳🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 จ.นราธิวาส
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นเฉพาะด้าน “ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556🌳