โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี2555

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ จ.กาญจนบุรี
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น “ภาคกลาง/ภาคตะวันออก”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา12 จ.นราธิวาส
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น “ภาคใต้”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง จ.ชัยภูมิ
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านมีสุข จ.ตาก
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น “ภาคเหนือ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳

🌳🌳ดีเด่นด้าน🌳🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา จ.น่าน
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “การพัฒนาสู่ความยั่งยืน”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555🌳