โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี2554

ระดับประเทศ

🌳ป่าชุมชนบ้านกลาง จ.พังงา
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2554🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านป่ากล้วย จ.แม่ฮ่องสอน
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคเหนือ”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2554🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคกลางและภาคตะวันออก”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2554🌳

🌳ป่าชุมชนอ่าวอ้ายยอ จ.นครศรีธรรมราช
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับ “ภาคใต้”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2554🌳

🌳🌳ดีเด่นด้าน🌳🌳

🌳ป่าชุมชนบ้านหนองผุก จ.น่าน
ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “เยาวชนคนรักษ์ป่า”
โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2554🌳