โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.กรุงเทพฯ

สำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมงานโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) และเจ้าหน้าที่ป่ชุมชน เข้าร่วมงาน “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ณ ตึกสันตีไมตรี ทำเนียบรัฐบาล